Zavolejte nám 777 812 202
(Po–Pá, 8–16h)

Jak nový školní web financovat?

Dáme vám pár tipů, které se osvědčily u jiných škol.

1. Získejte sponzorský dar

Už vaše škola obdržela nějaký sponzorský dar? Ať už ze strany rodičů, či přátel školy? Pokud ano, proč nepožádat i o příspěvek, který poslouží především jim?! Rodiče si přejí dostávat stále aktuální informace o tom, co se ve škole děje. A právě proto ocení získávání informací z webové prezentace školy.

Nebojte se uspořádat dobrovolnou sbírku nebo oslovit rodiče přímo. Oslovujte především ty, kteří mají o informace největší zájem. Školu lze sponzorovat jako jakýkoli, například sportovní, subjekt. Jak fyzická, tak právnická osoba může uplatnit odpočet na daních. Proč by tedy neinvestovali peníze do webových stránek, které budou určeny především pro ně. Sponzoring se nemusí ani nutně vztahovat na webové stránky. Sponzorský dar může být určen na jinou věc, která škole pomůže. A díky které ušetříte nějaké peníze právě na webové stránky. Je spoustu lidí, kteří mají ke školství pozitivní vztah a rádi podpoří školu, kterou navštěvují jejich děti.

2. Pronajímejte školní prostory

Další možností, jak získat peníze do školního rozpočtu, je pronájmem školních prostor. V odpoledních a večerních hodinách bývají prostory školy nevyužity. Školy přitom vlastní velké místnosti, tělocvičny, sportovní hřiště, počítačové učebny, laboratoře, jídelny a další prostory, které by se daly lépe využít. Všechny tyto prostory jsou vhodné k pronajmutí. Pokud tělocvičnu pronajmete k pohybovým aktivitám, můžete ještě dostat nějaké dotace navíc. Pronájem školních prostorů je vhodný i pro schůzky bytových družstev. Při větším počtu lidí v domě bývá někdy obtížné najít větší prostor. Kavárny a restaurace bývají zbytečně nákladné. Proto se zde jeví ideálním místem školní třída. Je zde klid k vyřešení různých záležitostí, přednášející může využít tabule, případně projektoru.

3. Pořádejte akce školy určené pro žáky a širokou veřejnost

Oblíbenou činností škol, jak získat další finanční prostředky, je pořádání školních akcí, na které jsou zváni žáci, rodiče, ale i široká veřejnost. Akce školy bývají spjaté s aktuálním děním v průběhu celého roku. Příkladem vítání prvňáčků, mikulášská a vánoční besídka, dny otevřených dveří, den dětí a další. Díky pravidelným aktivitám školy si můžete vydělat na webové stránky například z dobrovolného vstupného. Na dalších výdělcích se mohou podílet také žáci školy. Díky výrobkům, které žáci vytvoří v hodinách výtvarné výchovy či různých kroužcích, si může škola přijít na další příjmy.

4. Kurzy pořádané v prostorách školy

Pořádáním kurzů a zájmových kroužků ve školních prostorách nejen že škola přispěje k tvůrčím a sportovním aktivitám, ale zároveň získá i finanční prostředky. Kurzy se nepořádají pouze pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.

Současným trendem je pořádání jazykových kurzů pro předškoláky, školáky i pro dospělé. Vzhledem k současné globalizaci světa si spoustu rodičů uvědomuje, jak je jazyk pro jejich děti důležitý a vyhledávají tak jazykové školy a kroužky, které by seznámily děti s jazykem již v předškolním věku. Je také spoustu rodičů, kteří by rádi zlepšili i svojí úroveň cizího jazyka. Ideální je, když se ve stejný čas uskuteční hodina jak pro děti, tak ve druhé místnosti i pro rodiče. Výuku může vést učitel školy, pro kterého to bude zajímavý přivýdělek, nebo je možné se domluvit s externím lektorem, který bude do školy docházet.

Další užitečné rady »